100 Bài Hội Thoại Tiếng Anh

100 Bài Hội Thoại Tiếng Anh gồm những bài học chú trọng đặc biệt đến phát âm và ngôn ngữ hàng ngày của tiếng Anh. Với hơn 100 bài học cung cấp một lượng lớn nội dung nghe. Mỗi bài học tiếng Anh mô phỏng một cuộc đối thoại giữa người dùng và một người bản xứ. Người dùng được đặt vào một loạt những tình huống đời thực và tham dự vào cuộc đối thoại sử dụng ngữ pháp và từ vựng tiếng Anh phổ biến nhất. Nào hãy bắt đầu với bài học đầu tiên nhé.