600 Từ Vựng TOEIC 2

600 Từ Vựng TOEIC 2 là phần 2 trong bộ 1200 Từ Vựng TOEIC. Đây là cuốn Tài liệu luyện thi TOEIC cung cấp những từ vựng cần thiết để luyện thi TOEIC – kỳ thi Trắc Nghiệm Tiếng Anh Trong Giao Tiếp Quốc Tế. Với 50 chủ đề được chia thành 50 bài học sẽ giúp bạn củng cố, nâng cao vốn từ vựng và trình độ tiếng anh của mình.